Nowy patriotyzm

Kilka lat temu jak moja córka przygotowywała się do ślubowania pierwszoklasisty zebrało mi się na refleksje dotyczące patriotyzmu w tych czasach. Po usłyszeniu hymnu szkoły do której chodziła zadałem sobie kilka pytań.

Czym jest patriotyzm dla nas? Jak okazać miłość do ojczyzny i troskę o jej obywateli? Czasy zaborów, pierwsza czy druga wojna światowa – trzeba było walczyć; wielu z naszych dziadków i pradziadków zginęło. Nie cieszyli się długo swoimi żonami i dziećmi, a nawet jak wrócili z wojny to ich życie nigdy nie powróciło do normalności.

A teraz na czym polega patriotyzm? Pozyskując wiedzę, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje i efektywnie pracując tworzymy lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Wiedza i praca wytyczają ramy dzisiejszego patriotyzmu w nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacji i nowoczesnych technologiach.

Nad Westerplatte zapadł zmierch Dawno skończona walka krwawa Jak się nazywa czy ty wiesz Ten kto swe życie za nad dawał

Ref. My dziedzice tamtych dni My dziedzice tamtej wiary Nie musimy już lać krwi Dla ojczyzny naszej starej

Trzeba tylko naszych sił Tylko naszej wiedzy trzeba Aby kraj bogaty był Aby w nim nie brakło chleba

#nowypatriotyzm #praca

Wyróżnione posty