Przywództwo to zdolność przekładania wizji w rzeczywistość

"Przywództwo to zdolność przekładania wizji w rzeczywistość"

"Leadership is the capacity to translate vision into reality"

– Warren Bennis

Na dzień dzisiejszy oferujemy do wyboru dwa 2-godzinne warsztaty:

1. "Opracowanie strategii nowego przedsięwzięcia" -

zestaw dla przedsiębiorców w celu zdefiniowania pomysłu na biznes i

opracowania pierwszego kroku.

2. "Przegląd firmy i barier rozwoju" -

analiza istniejącej firmy i identyfikacja obszarów wymagających

szczególnej uwagi właścicieli.

Jest możliwość poprowadzenia tych warsztatów również w j. angielskim.

Prowadzimy również na zlecenie właścicieli projekty wspierające

strategiczne cele firmy.

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres info@AspenCC.pl

#przywództwo #wizja #rzeczywistość #WarrenBennis

Wyróżnione posty