Co jest gorsze dla firmy?

Co jest gorsze dla firmy:

A) bezmyślne działanie czy

B) bezczynne myślenie?

Na dzień dzisiejszy oferujemy do wyboru dwa 2-godzinne warsztaty:

1. "Opracowanie strategii nowego przedsięwzięcia" -

zestaw dla przedsiębiorców w celu zdefiniowania pomysłu na biznes i

opracowania pierwszego kroku.

2. "Przegląd firmy i barier rozwoju" -

analiza istniejącej firmy i identyfikacja obszarów wymagających

szczególnej uwagi właścicieli.

Jest możliwość poprowadzenia tych warsztatów również w j. angielskim.

Prowadzimy również na zlecenie właścicieli firm projekty zmierzające do

realizacji określonych wizji i korzyści.

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres info@AspenCC.pl

#Bezmyślnedziałanie #Bezczynnemyślenie

Wyróżnione posty